Tarixən, əməyin mühafizəsi sahəsində tədbirlərin gücləndirilməsi və dəyərləndirilməsi cəmiyyətin diqqət mərkəzində olduğu kimi, bu məsələ müasir dünyamızda da aktuallıq kəsb edir. Beynəlxalq Əmək Təşkilatının (BƏT) məlumatına görə, hər il dünyada istehsalat xəsarəti və peşə xəstəliyindən 2 milyon insan həlak olur. Bu bədbəxt hadisələr ölkələrin iqtisadi inkişafına da ziyan vurur və dünya üzrə ümumi daxili məhsulun.. read more →