Struktur

LOGİSTİKA ŞÖBƏSİ AUDİT ŞÖBƏSİ BAŞ DİREKTORUN ƏM VƏ TT ÜZRƏ MÜAVİNİ ÜMUMİ ŞÖBƏ HÜQUQ ŞÖBƏSİ DİREKTORLAR ŞURASI BAŞ DİREKTORUN MÜAVİNİ BAŞ DİREKTORUN MÜAVİNİ BAŞ DİREKTOR MÜHAFİZƏ XİDMƏTİ 3 N-li İDXAL ŞÖBƏSİ (AVROPA, ASİYA VƏ AMERİKA) 2 N-li İDXAL ŞÖBƏSİ (MDB ÖLKƏLƏRİ) ÜMUMİ YIĞINCAQ ƏMƏYİN MÜHAFİZƏSİ VƏ TƏHLÜKƏSİZLİK TEXNİKASI XİDMƏTİ İNSAN RESURSLARI ŞÖBƏSİ ANALİTİKA VƏ STRATEJİ ARAŞDIRMALAR ŞÖBƏSİ MƏRKƏZİ ANBAR ƏMƏLİYYAT ŞÖBƏSİ IT ŞÖBƏSİ TƏSƏRRÜFAT ŞÖBƏSİ XƏZİNƏ MÜHASİBAT XƏSTƏXANALARA VƏ DÖVLƏT QURUMLARINA SATIŞ ŞÖBƏSİ TENDER SATIŞI ŞÖBƏSİ TOPDANSATIŞ ŞÖBƏSİ REGİONAL SATIŞ İDARƏSİ BAKI PƏRAKƏNDƏ SATIŞ İDARƏSİ İADƏ ŞÖBƏSİ MƏDAXİL ŞÖBƏSİ DƏRMAN PREPARATLARININ QEYDİYYATI ŞÖBƏSİ MARKETİNQ ŞÖBƏSİ 1 N-li İDXAL ŞÖBƏSİ (YERLİ) İDXAL ÜZRƏ DİREKTOR SATIŞ ÜZRƏ DİREKTOR AUDİT ÜZRƏ DİREKTOR MALİYYƏ ÜZRƏ DİREKTOR MTT ÜZRƏ DİREKTOR